VYSVĚTLIVKY K OVĚŘENÍ SPOJENÍ

Spoj bude vypraven jen v případě, že bude dostatek zájemců o přepravu.

Rezervujte nejpozději do 16. hod. před daným dnem!!! Pokud je u některého dne uvedeno 30-50 dostupných sedadel, skibus nemá dostatčný počet cestujících!

SKIBUS JEDE, jestliže na některý den zbývá už jen 29 a méně dosupných míst!


Upozornění:
Spoj bude vypraven pouze v případě že bude minimální počet závazných rezervací o přepravu 20. U hromadných objednávek od 20 osob, je možné po dohodě s operátorem sjednat v zimní sezoně libovolný termín přepravy a místo nástupu.

Jestli bude autobus vypraven si ověřte den před odjezdem nejpozději v 16:00 hod.